Aktualności

Pieniądze z funduszu dla ofiar trafią do policji i prokuratury.

Więcej informacji >> 

Zasłużona fundacja chce skuteczniej pomagać ofiarom przestępstw.

Więcej informacji >> 

Sędzia Czecharowski: prawnicy powinni informować o możliwej pomocy dla ofiar przestępstw.

Więcej informacji >>  

Przepisy o szerszym dostępie pokrzywdzonych do kompensat już obowiązują.

Więcej informacji >> 

Wydawnictwo Wolters Kluwer jest głównym fundatorem Fundacji.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

ul. Kazimierzowska 72/74, 02-518 Warszawa,

Tel. +48 22 848 28 90, Fax. +48 22 848 28 90

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl